ISLI – Isännöintiyritykset ry

Isännöintialan uudistaja ja kehittäjä

”Isännöintiala tarvitsee eteenpäin katsovia, innovatiivisia ja kooltaan isompia toimijoita, jotta varmistetaan riittävät resurssit toiminnan kehittämiseen ja kiinteistöomaisuuden tavoitteelliseen ylläpitoon.”

ISLI:n tavoitteena on uudistaa alaa ja auttaa isännöintiyrityksiä kehittämään toimintaansa tehokkaammaksi sekä palvelu- ja asiakaslähtöisemmäksi ja tukea alan yritysten ja toimialan kehittymistä isännöinnin asiakkaiden tarpeita vastaaviksi.

ISLI:n tavoite on niin ikään lisätä tietoutta isännöinnistä ja sen merkityksestä ja uudistaa mielikuvaa isännöinnistä ja tehdä alan merkityksestä näkyvämpää.

ISLI – Isännöintiyritykset Ry on isännöintialan kehittäjä, uudistaja ja vuorovaikutusfoorumi.

Isännöinnin jatkuva uudistuminen on välttämätöntä.

Tavoitteenamme on uudistaa alaa ja auttaa isännöintiyrityksiä kehittämään toimintaansa tehokkaamaksi sekä palvelu- ja asiakaslähtöisemmäksi, laajentaa tietoisuutta isännöintialasta ja vahvistaa arvostusta isännöintiä kohtaan. Esimerkkejä asioista, joihin vaikutamme, ovat entistä selkeämpi yrityssertifiointi, pätevän, innostuneen ja sitoutuneen työvoiman koulutus ja löytäminen, asiakaspalvelun keittäminen, kilpailun esteiden poistaminen, lainsäädäntöön vaikuttaminen, laadukkaan isännöinnin, yritysten ja ammattilaisten tunnettuuden rakentaminen.

Kehitysideoista toimenpiteisiin

Toimintamme keskiössä on siis uudistaminen, vuorovaikutus ja ajatusten herättäminen. Tarjoamme jäsenille avoimen vuorovaikutusfoorumin, koulutus- ja valmennuspalveluja sekä tehokkaita verkostoitumistilaisuuksia, joissa voimme oppia toisiltamme. Tarjoamme keinoja tehostaa hankinta- ja korjaustoimintaa, toimintavarmuutta ja isännöinnin tunnettavuutta ja näkyvyyttä, toiminnan läpinäkyvyyttä ja asiakaspalvelua.

Kehitämme nykyaikaisen isännöinnin liiketoimintatapoja ja -välineitä. Koko ala ja viime kädessä asiakkaamme voittavat, kun tiedolla johtamisen edellytyksiä parannetaan. Edistämme digitalisaation tuomia liiketoimintamahdollisuuksia sekä palvelukehitystä.

Yhteistyökumppaneitamme: