Isännöintikumppani on valittava huolella

ISLI isännöintiyritykset ry nostaa esiin taloyhtiöiden passiivisen suhtaumisen isännöintipalveluihin. Laadukkaalla ja osaavalla isännöinnillä taloyhtiö huolehtii omaisuuden arvon säilymisestä ja kehittämisestä.

ISLI isännöintiyritykset ry nostaa esiin taloyhtiöiden passiivisen suhtautumisen isännöintipalveluihin. Laadukkaalla ja osaavalla isännöinnillä taloyhtiö huolehtii omaisuuden arvon säilymisestä ja kehittämisestä. Asunto-osakkeiden omistajien kannalta on tärkeää, että ylläpitotoimet ovat suunnitelmallisia, johdonmukaisia ja kustannustehokkaita. Tässä auttaa taloyhtiön tarpeisiin vastaava isännöintipalvelu.

– Vain muutama prosentti taloyhtiöistä vaihtaa isännöintikumppania vuosittain. Tämän voi tietysti tulkita positiivisesti siten, että ollaan tyytyväisiä palveluun. Uskon kuitenkin, että kyse on enemmänkin vanhoissa rutiineissa pysyttelemisestä. Pitäisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, minkälaisia taloyhtiön kiinteistönpidon tarpeet ovat ja minkälaista osaamista ja palvelua isännöinniltä kaivataan, ISLI isännöintiyritykset ry:n toimitusjohtaja Tero Heikkilä pohtii.

Kiinteistöomaisuuden ylläpito on tiimityötä

Taloyhtiön ja isännöintiyrityksen yhteistyö on parhaimmillaan kokonaisvaltaista tiimityötä. Isännöintiyrityksestä pitää löytyä monipuolista teknistä osaamista, tehokasta hankintaosaamista ja proaktiivisuutta. Lisäksi palveluvarmuuden on oltava hyvää. Tämän päivän isännöintiyrityksellä on myös hyvä verkosto täydentämässä omaa osaamistaan. Taloyhtiöissä on voitava luottaa siihen, että kiinteistöomaisuudesta ja sen arvosta huolehditaan ja että taloyhtiöiden luottamushenkilöt ja yhtiökokous saavat oikeaa ja riittävää tietoa päätöstensä tueksi.

ISLIn jäsenyritysten tavoite on uudistaa isännöintialaa asiakaslähtöisemmäksi. ISLIn luomissa puitteissa jäsenyritysten on mahdollista seurata alan kehitystä laajemmin, tunnistaa taloyhtiöiden ja asukkaiden muuttuvat tarpeet, kehittää palvelujaan ja näin huolehtia asiakkaiden kiinteistöomaisuudesta pitkäjänteisesti – asiakkaiden eduksi.

Lisätietoja:

Tero Heikkilä
toimitusjohtaja, ISLI isännöintiyritykset ry
040 016 0342
tero.heikkila@isli.fi