KASVUN POLKU – isännöintiyrityksen matka tulevaisuuteen

Koulutuspäivä edistyksellisille isännöintiyrityksille Helsingin Jätkäsaaressa torstaina 30.1.2020.

Koulutus järjestetään Taika-kokoushuoneessa osoitteessa Länsisatamankatu 16, 00180 Helsinki.

Yhteisessä strategiapäivässä jokainen yritys laatii oman suunnitelmansa tulevaisuuden kasvua ja kehitystä varten. Päivän aikana kuullaan eri alojen asiantuntijoita ja käydään yleistä keskustelua. Ohjattu työskentely on yrityskohtaista ja luottamuksellista.

ISLI Isännöintiyritykset ry luo yhteistä tilaa isännöintialan edustajien, toimijoiden, kumppanien ja sidosryhmien vuorovaikutukselle ja yhteistyölle. Erinomainen tilaisuus hyötyä tästä koittaa 30.1.2020, kun ISLI järjestää KASVUN POLKU -koulutuksen isännöintialan yrityksille.

Alan tulevaisuuden haasteita ovat muun muassa teknologinen kehitys, digitalisaatio, asiakkaiden odotusten nousu, osaavan työvoiman niukkuus, asumisen muutokset ja väestön ikärakenteen muutokset. Tulevaisuuden menestyvät isännöintiyritykset luovat arvoa asiakkailleen teknologian ja palveluiden avulla perinteisten isännöintiyrityksen ”tuotteiden” lisäksi. Uusien liiketoimintamallien omaksuminen vaatii rohkeaa ja ennakkoluulotonta ajattelua.

Työkaluja tulevaisuuteen asiantuntijoiden avulla

KASVUN POLKU -koulutuksessa jokaiselle osallistujalle tarjotaan käytännön keinoja oman liiketoiminnan kehittämiseen. Koulutuspäivän aikana laaditaan tulevia vuosia varten konkreettinen ja innostava suunnitelma, jota työstetään yrityskohtaisesti. Osallistujat työskentelevät omissa pöydissään oman yrityksen väen kesken, ja päivän aikana käydyt keskustelut jäävät oman työyhteisön välisiksi. Jokaisessa pöydässä istuu aina yksi yritys, ja työ tehdään pöydittäin. Tauoilla on mahdollisuus verkostoitua alan muiden toimijoiden kanssa, mutta työpajoissa fokus on yrityskohtaisessa työskentelyssä.

Sytykkeitä ajattelulle antavat päivän puhujat, joista jokainen edustaa oman alansa tuoretta asiantuntemusta. Puhujat avaavat esimerkkien avulla uusia näköaloja ja esittelevät käytännön sovelluksia, joista on hyötyä myös isännöintialalle. Asiantuntijapuheenvuorot käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia:

Yrityskaupat
Myynti ja markkinointi
Johtaminen
Henkilöstö ja työntekijäkokemus

Puheenvuorojen ja niiden pohjalta käytyjen keskustelujen jälkeen osallistujat pääsevät jatkamaan aiheen konkretisointia ja soveltamisvaihtoehtoja oman tiiminsä kesken. Lopuksi syntyy käytäntöön pantava toimenpidelista, jossa on yksityiskohtaisia toimenpiteitä ensimmäisen vuoden osalle ja pääkohdat seuraaville 2-3 vuodelle.

Päivän päätteeksi osallistuva isännöintiyritys on tuottanut itselleen oman ”kasvun polun” eli tiekartan tulevaisuuteen – aina vuoteen 2023 asti.

Päivän ohjelma on rakennettu yhteistyössä ISLIn ja Citera Oy:n kanssa. Citera Oy vastaa päivän fasilitoinnista ja järjestelyistä.

Ohjelma

8:30 Aamupalabuffet ja tutustumista

9:00 ISLIn tervehdys – Seppo Tahkola
Miksi kasvu? – Tero Heikkilä
Kasvun polku -päivän esittely – Citera

9:15 Työpaja 1: Yritysostot kasvun välineenä – esimerkkinä Kotikatu.
Jussi Niemelä, CEO, Kotikatu Group
Esitys & keskustelu 45 min, yrityskohtainen työskentely 30 min

10:30 Kahvitauko

10:45 Työpaja 2: Myynti kasvun moottorina – esimerkkinä Renoa
Tommi Rytkönen, CEO, Renoa Group
Esitys & keskustelu 45 min, yrityskohtainen työskentely 30 min

12:00 Lounas

13:00 Työpaja 3: Ammattimainen kasvun johtaminen.
Olli Lätti, muutoskonsultti, Trainers’ House
Esitys & keskustelu 45 min, yrityskohtainen työskentely 30 min

14:15 Kahvitauko

14:30 Työpaja 4: Henkilöstö ja työnantajamaine kasvun perustana
Jonas Weckström, commercial director, Wise Consulting
Esitys & keskustelu 45 min, yrityskohtainen työskentely 30 min

15:45 Toimintasuunnitelman soveltaminen ja viimeistely yrityksittäin kohti
käytännön päätöksiä ja kasvuaskelmia

16:15 Päätös
Keskustelua, verkostoitumista ja virvokkeita

Koulutuksen hinta

Pöydän hinta (yhteen pöytään mahtuu 1-6 hlöä)

ISLIn jäsenille
550 e + ALV 24 % / pöytä

Muille isännöintiyrityksille
950 e + ALV 24 % / pöytä

Osallistujakohtainen hinta (sis. tarjoilut)
72 e + ALV 24 %

Ilmoittaudu lomakkeen kautta tai sähköpostitse ella.toiviainen@isli.fi.

Peruutusehdot ja laskutus

Voitte tehdä maksuttoman peruutuksen 10.1.2020 saakka.
Voitte vapaasti vaihtaa osallistujia organisaation sisällä aina koulutukseen saakka.
Tilaisuus laskutetaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

Lämpimästi tervetuloa!

Yhteistyössä Koho Sales Oy