Kehittämisen työkalut

Jäsentemme käytössä on veloituksetta Positify.fi-palvelu, Asiakas- ja henkilöstökokemuksen mittaamisella tunnistat nykyiset vahvuudet ja tulevaisuuden kehittämiskohteet. Positify-työkalu tarjoaa erittäin tiiviit kyselypohjat, joissa vastaajaa pyydetään antamaan myös palautetta onnistumisista ja hyvin toimivista asioista. Kehittävä kulttuuri ei rakennu tunnistamalla vain ongelmia, vaan rakentamalla tulevaisuutta myös tunnistettujen vahvuuksien varaan.

Tutustu Positify.fi-palveluun