Taloyhtiöitä on johdettava suunnitelmallisesti ja tulevaisuutta ennakoiden

ISLI isännöintiyritykset ry painottaa taloyhtiöiden ja kiinteistöjen arvosta huolehtimisen ja suunnitelmallisuuden merkitystä. Isännöintiyrityksen tehtävä on huolehtia siitä, että taloyhtiön tulevaisuutta ennakoidaan riittävän pitkälle.

ISLI isännöintiyritykset ry painottaa taloyhtiöiden ja kiinteistöjen arvosta huolehtimisen ja suunnitelmallisuuden merkitystä. Isännöintiyrityksen tehtävä on huolehtia siitä, että tulevaisuutta ennakoidaan riittävän pitkälle. ISLIn toimitusjohtaja Tero Heikkilä peräänkuuluttaa 10-20 vuoden aikajännettä kiinteistöjen ylläpidon suunnitteluun.

– Riittävän pitkäjänteinen suunnittelu mahdollistaa kiinteistön ylläpitotöiden järkevän aikatauluttamisen, osaavan hankintatoimen ja laadukkaan toimeenpanon. Näin myös omistaja pysyy tilanteen tasalla, Heikkilä sanoo.

Asukkaille ja omistajille suunnitelmallisuus tuo mielenrauhaa. Kun investointeja vaativat hankkeet suunnitellaan hyvissä ajoin, omistajan on mahdollista järjestää rahoitus parhaalla mahdollisella tavalla. Liian moni taloyhtiö suunnittelee tulevaisuuttaan lyhytnäköisesti, mikä voi tuottaa yllättävää rasitusta ja aiheuttaa omistajille ennalta-arvaamattomia yllätyksiä.

ISLI uskoo, että monella isännöintiyrityksellä olisi ennakoimisessa ja kauaskantoisessa suunnittelussa parantamisen varaa. Isännöintiyritykset voivat kehittää palveluaan kokonaisvaltaisempaan ja vastuullisempaan suuntaan taloyhtiöiden kumppanina. Työkaluillakin on merkitystä.

– Digitaalisilla palveluilla toimenpiteiden seurantaa, tiedonvälitystä ja vuorovaikutusta taloyhtiön kanssa voidaan tehostaa. Kun tiedonkulku on kattavaa ja ajantasaista, digitaaliset välineet parantavat toiminnan läpinäkyvyyttä ja ymmärrystä isännöintipalvelun merkityksestä sekä auttavat omistajia tulevaisuuden valintojen päätöksissä, Heikkilä toteaa.

ISLIn jäsenyritysten tavoite on uudistaa isännöintialaa asiakaslähtöisemmäksi – asiakkaiden eduksi. ISLIn tarkoitus on toimia alan muutosjohtajana ja aktiivisena keskustelufoorumina sekä tarjota jäsenille tietoa, koulutusta ja tukea palvelukehitykseen.

Lisätietoja:

Tero Heikkilä
Toimitusjohtaja, ISLI isännöintiyritykset ry
040 016 0342
tero.heikkila@isli.fi