Taloyhtiön johtaminen vaatii tietotaitoa – uusi taloyhtiön arvolehti OSAKE hallitustyöskentelyn tukena

Taloyhtiön hallituksen tärkein tehtävä on johtaa taloyhtiötä huolellisesti ja vastuullisesti. Vastuullisuus voi tarkoittaa montaa eri asiaa – asukkaiden turvallisuudesta ja asumismukavuudesta huolehtimista, kiinteistöomaisuuden ylläpitoa ja talouden hoitoa tai vaikka asianmukaista osakas- ja asukasviestintää.

Ammattiosaamista ja tietotaitoa tarvitaan, jotta taloyhtiön hallitus onnistuisi vaativassa tehtävässään parhaalla mahdollisella tavalla. Kiinteistöalan uuden etujärjestön ISLI isännöintiyritykset ry:n julkaisema uusi taloyhtiöiden arvolehti OSAKE vastaa valveutuneen hallituksen ja kiinteistöasioista kiinnostuneen lukijan tarpeisiin.

Uusi OSAKE-lehti ilmestyi ensimmäisen kerran maaliskuussa 2020. Lehden tarkoituksena on tukea taloyhtiömaailman oikein tekemisen kulttuuria ja antaa lukijoilleen tietoa ja ideoita hallitustyöskentelyn tueksi.

– Haluamme tarjota lukijoille monipuolisen lukupaketin, jota voi hyödyntää myös arkielämässä. Lehdessä käsitellään kiinteistömaailman ilmiöitä etenkin talouden ja kehityksen näkökulmasta, minkä uskomme tuovan lisäarvoa sekä taloyhtiöiden hallitusten jäsenille että muuten alasta kiinnostuneille lukijoille, OSAKE-lehden päätoimittaja Teppo Hirvikunnas kertoo.

– Lehden toteuttaminen on ollut meille mieluinen projekti. Mielestämme lehtikentässä on kysyntää ja tilaa arvokeskeiselle julkaisulle, mitä puoltaa myös ensimmäisestä numerosta saamamme positiivinen palaute, ISLI isännöintiyritykset ry:n hallituksen puheenjohtaja Seppo Tahkola toteaa.

OSAKE ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Lehden keskeistä sisältöä ovat muun muassa taloutta, strategiatyötä, korjausrakentamista ja kiinteistön ylläpitoa käsittelevät artikkelit. Julkaisuun pääsee tutustumaan osoitteessa www.osakelehti.fi.

Lisätietoja:

Julia Heino
Viestintä ja tapahtumat,
ISLI isännöintiyritykset ry
040 553 0693
julia.heino@isli.fi